multiplayer online soccer manager


Amiga strzelanki 3D

Gloom Deluxe Amiga game
Gloom Deluxe

strzelanki 3D

Klasyczne strzelanki 3D dopiero rodziły się w wielkich bólach w czasach Amigi - możliwości sprzętowe były ograniczone i nie wszystko dało się zrealizować w takim stopniu, w jakim jest to możliwe dzisiaj.